Cisco 2950 switch l2 hay l3?

39 lượt xem

Bộ chuyển mạch Cisco 2950 là bộ chuyển mạch Lớp 2. Nó hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI và đưa ra quyết định chuyển tiếp dựa trên địa chỉ MAC. Nó không có khả năng thực hiện các chức năng định tuyến ở lớp mạng (Lớp 3).

Khả năng thiết bị chuyển mạch switch lớp 2

Bộ chuyển mạch Cisco 2950 chủ yếu được coi là bộ chuyển mạch Lớp 2, nghĩa là nó hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI và chịu trách nhiệm chuyển tiếp các khung dựa trên địa chỉ MAC. Bộ chuyển mạch lớp 2 thường được sử dụng để tạo mạng LAN và cung cấp kết nối mạng cơ bản.

Mặc dù bộ chuyển mạch Cisco 2950 được thiết kế chủ yếu cho khả năng chuyển mạch Lớp 2 nhưng nó có một số chức năng Lớp 3 hạn chế. Nó có thể hỗ trợ định tuyến tĩnh, cho phép liên lạc giữa các Vlan khác nhau trong cùng một bộ chuyển mạch. Tuy nhiên, nó thiếu các giao thức định tuyến đầy đủ và các tính năng nâng cao của Lớp 3 thường thấy trong các bộ chuyển mạch hoặc bộ định tuyến Lớp 3 chuyên dụng.

Trong môi trường mạng hiện đại, bộ chuyển mạch Cisco 2950 được coi là lỗi thời và đã được thay thế bằng các mẫu tiên tiến hơn mang lại hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng được cải thiện. Các tổ chức muốn triển khai khả năng định tuyến và chuyển mạch nâng cao nên xem xét nâng cấp lên các thiết bị chuyển mạch mới hơn cung cấp đầy đủ chức năng Lớp 3.

+++ Có thể bạn thích dòng sản phẩm nổi bật bán chạy: Catalyst 1300

Cisco Catalyst 1300

Khả năng thiết bị chuyển mạch switch lớp 3

Bộ chuyển mạch Cisco 2950 chủ yếu được coi là bộ chuyển mạch Lớp 2, vì nó hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu (Lớp 2) của mô hình OSI. Điều này có nghĩa là nó chủ yếu chuyển tiếp lưu lượng truy cập dựa trên địa chỉ MAC và thực hiện các chức năng chuyển mạch trong cùng một mạng hoặc Vlan.

Mặc dù bộ chuyển mạch Cisco 2950 không có khả năng định tuyến Lớp 3 gốc nhưng nó vẫn có thể hỗ trợ một số chức năng của Lớp 3 thông qua việc sử dụng giao diện Vlan và định tuyến tĩnh. Điều này cho phép switch thực hiện các chức năng định tuyến cơ bản giữa các Vlan hoặc mạng con khác nhau trong cùng một mạng.

Điều quan trọng cần lưu ý là bộ chuyển mạch Cisco 2950 là model cũ hơn và có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho các yêu cầu định tuyến Lớp 3 phức tạp hoặc mạng hiệu suất cao. Để có khả năng chuyển mạch Lớp 3 nâng cao hơn, nên sử dụng các mẫu mới hơn như bộ chuyển mạch dòng Cisco Catalyst 3k hoặc 9k.

Tóm lại, mặc dù bộ chuyển mạch Cisco 2950 chủ yếu là bộ chuyển mạch Lớp 2, nhưng nó có thể hỗ trợ các khả năng hạn chế của Lớp 3 bằng việc sử dụng giao diện Vlan và định tuyến tĩnh. Để có khả năng chuyển mạch Lớp 3 mạnh mẽ hơn, nên xem xét các mô hình chuyển mạch mới hơn.

+++ Có thể bạn thích dòng sản phẩm nổi bật bán chạy: Cisco C1300

Chức năng bộ chuyển mạch Switch Cisco 2950

Bộ chuyển mạch Cisco 2950 là bộ chuyển mạch Lớp 2. Nó hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI và hoạt động chủ yếu bằng cách sử dụng địa chỉ MAC để chuyển tiếp lưu lượng trong mạng cục bộ. Bộ chuyển mạch lớp 2 rất cần thiết để tạo mạng Ethernet và tạo điều kiện liên lạc giữa các thiết bị trong cùng một mạng con.

Mặc dù bộ chuyển mạch Cisco 2950 được thiết kế chủ yếu cho chức năng Lớp 2 nhưng nó có một số khả năng hạn chế của Lớp 3. Những khả năng này bao gồm hỗ trợ định tuyến IP tĩnh, cho phép bộ chuyển mạch đưa ra các quyết định định tuyến cơ bản dựa trên địa chỉ IP. Tuy nhiên, các tính năng Lớp 3 của bộ chuyển mạch Cisco 2950 khá cơ bản so với các bộ chuyển mạch Lớp 3 chuyên dụng.

Tóm lại, bộ chuyển mạch Cisco 2950 được phân loại là bộ chuyển mạch Lớp 2, nhưng nó cung cấp một số chức năng cơ bản của Lớp 3. Để có khả năng định tuyến và Lớp 3 nâng cao hơn, các tổ chức thường lựa chọn các thiết bị chuyển mạch Lớp 3 chuyên dụng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Video nổi bật+ Xem tất cả

Tin mới hơn

Mục lục