Tìm Hiểu Kiến Trúc Thượng Tầng Ở Việt Nam Hiện Nay – Đặc Điểm, Tính Chất

263 lượt xem

Kiến trúc thượng tầng là thuật ngữ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy cùng VINA Land tìm hiểu kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay như thế nào qua bài viết nhé! Bao gồm việc nắm rõ khái niệm, đặc điểm/tính chất cũng như các yếu tố ảnh hưởng chi tiết.

Khái niệm kiến trúc thượng tầng

Có thể hiểu đơn giản, kiến thức thượng tầng là toàn bộ những quan điểm gồm: Chính trị, đạo đức, triết học, pháp quyền, nghệ thuật, tôn giáo,… cùng với những thể chế tương ứng như đảng phái, giáo hội, nhà nước, các đoàn thể,… Tất cả đều được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Do đó, khái niệm này được xem là hiện tượng xã hội, bộ mặt tinh thần tư tưởng của hình thái kinh tế – xã hội và biểu hiện tập trung đời sống tinh thần của xã hội. Khi kết hợp với các bộ phận khác trong xã hội, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc hợp thành cơ cấu hoàn chỉnh của hình thái kinh tế – xã hội.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về khái niệm của kiến trúc thượng tầng

Mỗi kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay có đặc điểm, quy luật phát triển riêng. Thế nhưng không tồn tại tách rời mà tác động lẫn nhau trên cùng một cơ sở hạ tầng. Mặc dù vậy, không phải yếu tố nào cũng đều có sự liên hệ với nhau. Chẳng hạn như: Pháp luật, chính trị có quan hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng. Còn những yếu tố gồm tôn giáo, nghệ thuật, triết học chỉ có quan hệ gián tiếp.

Nhà nước ta có quyền lực cao nhất trong các bộ phận có kiến trúc thượng tầng, đảm nhiệm vai trò quyết định. Nếu xét trong xã hội có giai cấp thì kiến trúc thượng tầng mang tính giai cấp. Có thế thấy, giai cấp thống trị thực hiện sự thống trị của mình về tất cả các mặt của đời sống xã hội là nhờ có nhà nước.

Tìm hiểu kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Qua khái niệm trên, hãy cùng VINA Land tìm hiểu kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay như thế nào nhé! Cụ thể, hệ thống phát triển theo hai đường lối chính như sau:

Hành động, tư tưởng dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đảng ta đã khẳng định mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân sẽ được dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với nội dung cốt lõi thể hiện sự giải phóng con người thoát khỏi sức bóc lột, sự nhục nhã khi bị hành hạ cũng như bất công do bị trả lương thấp.

Phát triển dựa theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Đó là lý do vì sao việc giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều này đã trở thành tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội của nhân dân ta. Trở thành việc làm thường xuyên của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kiến trúc thượng tầng.

Chủ trương xây dựng nhà nước do dân và vì dân

Kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay còn phát triển theo chủ trương xây dựng nhà nước do dân, vì dân. Đảng ta cũng đề rõ cương lĩnh giai cấp công nhân và nông dân cùng thuộc tầng lớp tri thức. Tất cả làm nền tảng chủ chốt chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

Vì vậy, toàn bộ các tổ chức và bộ máy tạo nên hệ thống chính trị xã hội sẽ không tồn tại với mục đích tư nhân. Mà thay vào đó là phục vụ nhu cầu lợi ích, cá nhân hóa, cũng như đảm bảo quyền lợi thuộc về nhân dân. Đây là một trong những chính sách phát triển kiến trúc thượng tầng hiệu quả được áp dụng hiện nay.

Hơn thế, nhà nước cùng các chính quyền địa phương cũng từng bước nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng. Bước này rất quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn xảy ra với kiến trúc thượng tầng. Hoạt động góp phần giúp điều chỉnh lại các bộ phận trong thể chế xã hội trở nên hoàn hảo hơn. Không những vậy, quá trình quá độ trong thời kỳ này cũng thích ứng nhanh dần.

Đặc điểm và tính chất của kiến trúc thượng tầng như thế nào?

Tìm hiểu sâu hơn về khái niệm kiến trúc thượng tầng đó chính là đặc điểm và tính chất. Đây là một phạm trù kiến thức rất nên việc tiếp cận đơn thuần không hề dễ dàng. VINA Land sẽ chia sẻ những thông tin dưới đây để giúp bạn hiểu rõ hơn:

Kiến trúc thượng tầng có đặc điểm gì?

Đặc điểm kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay là gì? Cụ thể, các bộ phận của kiến trúc thượng tầng khi ra đời sẽ đảm nhiệm vai trò nhất định. Qua đó góp phần tạo nên bộ mặt tinh thần và tư tưởng của đô thị, phát triển trên một cơ sở hạ tầng – Tức đây là yếu tố phản ánh của cơ sở hạ tầng. Và tất nhiên không phải bộ phận nào cũng đều liên kết với cơ sở hạ tầng của nó.

Tìm hiểu những đặc điểm kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Trong xã hội phân chia giai cấp, tư tưởng chính trị/ pháp quyền cùng các tổ chức chính đảng, nhà nước là thành phần chính. Đóng vai trò rất quan trọng và mạnh mẽ đối với kiến trúc thượng tầng. Đây được coi là tiêu biểu cho chế độ chính trị – xã hội ấy. Bên cạnh đó cũng có nhiều yếu tố đối lập với những tư tưởng quan điểm, tổ chức chính trị trong giai cấp bị trị.

Tính chất của kiến trúc thượng tầng

Tính chất đối kháng trong giai cấp tất nhiên sẽ tồn tại trong xã hội. Khi đó, nhà nước chính là bộ phận mang quyền lực lớn nhất trong kiến trúc thượng tầng. Có thể xem đây là một công cụ tiêu biểu áp dụng cho giai cấp thống trị xã hội về mặt pháp lý, chính trị.

Xã hội vẫn còn xuất hiện những tàn dư của giai cấp thống trị bóc lột trong kiến trúc thượng tầng (Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản). Bởi thế vẫn còn sự đấu tranh giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa với các tàn dư tư tưởng khác trong kiến trúc thượng tầng của các nước xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tính giai cấp của giai cấp thượng tầng mới có thể bị xóa bỏ chỉ khi phát triển đến chủ nghĩa cộng sản.

Nhìn chung, kiến trúc thượng tầng của mỗi xã hội có kết cấu phức tạp. Có thể phân tích và thấy rõ qua nhiều giác độ xã hội, thể hiện mối quan hệ đan xen cũng như chi phối lẫn nhau. Xét cho cùng, tất cả các yếu tố kiến trúc thượng tầng dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều quyết định bởi cơ sở hạ tầng.

Yếu tố nào ảnh hưởng tới kiến trúc thượng tầng?

Đâu là yếu tố ảnh hưởng tới kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay? Một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ phải điểm qua cơ sở hạ tầng. Đây là một khái niệm của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử, gồm toàn bộ những mối quan hệ về sản xuất tạo nên cơ cấu kinh tế xã hội. Cả hai phạm trù cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng đều có sự tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ với nhau.

Nắm rõ những yếu tố tác động, ảnh hưởng tới kiến trúc thượng tầng

Khi cơ sở hạ tầng biến đổi sẽ dẫn đến những diễn biến rất phức tạp. Có những yếu tố của kiến trúc hạ tầng cùng với cơ sở trên đó là chính trị, pháp luật,… rất nhanh chóng. Tuy nhiên có nghệ thuật và tôn giáo là những yếu tố có sự biến đổi chậm hơn. Chưa kể đến những yếu tố vẫn còn được kế thừa ở xã hội mới. Ví dụ như: Cơ sở hạ tầng biến đổi từ phong kiến sang tư bản thì sẽ kéo theo nhà nước chế độ pháp luật biến đổi. Mục đích nhằm bảo vệ nhà nước tư bản, hoàn toàn không duy trì chế độ cũ.

Như vậy qua bài viết, bạn đã được cung cấp thông tin về kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay. Một phạm trù kiến thức có thể thấy khá phức tạp tuy nhiên lại rất quan trọng. Đây là tập hợp những quan điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng,… được nhắc đến trong nhiều lĩnh vực. Nếu có vấn đề thắc mắc hãy liên hệ với VINA Land để được giải đáp nhé!

Xem thêm : Mật Độ Xây Dựng Là Gì? Cách Tính Mật Độ Xây Dựng Chính Xác

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Video nổi bật+ Xem tất cả

Tin mới hơn

Mục lục